Paranna verkkosivuston käytettävyyttä asiantuntijavinkkiemme avulla

Paranna verkkosivuston käytettävyyttä asiantuntijavinkkiemme avulla

Tervetuloa oppaaseemme, jossa jaamme asiantuntijoidemme vinkit verkkosivuston käytettävyyden parantamiseen. Verkkosivuston käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sivuston käyttäjäkokemukseen. Huono käytettävyys voi johtaa kävijöiden poistumiseen sivustolta ja heikentää yrityksen mainetta.

Tässä oppaassa käymme läpi, miten voit parantaa sivustosi käytettävyyttä monilla erilaisilla tavoilla. Kerromme selkeän navigoinnin ja hierarkian tärkeydestä, sivuston latausnopeudesta ja suorituskyvystä, responsiivisesta suunnittelusta ja mobiilikäyttökokemuksesta, käyttäjäystävällisistä lomakkeista ja toiminnoista sekä sisältösivujen selkeydestä ja informatiivisuudesta. Opit myös, miten voit kerätä käyttäjäpalautetta ja testata sivustosi käytettävyyttä.

Keskeiset kohdat:

 • Verkkosivuston käytettävyys on tärkeä osa käyttäjäkokemusta.
 • Selkeä navigointi ja hierarkia helpottavat kävijöiden liikkumista sivustolla.
 • Nopea latausnopeus ja hyvä suorituskyky parantavat käyttäjäkokemusta.
 • Responsiivinen suunnittelu ja mobiilikäyttökokemus ovat välttämättömiä nykypäivänä.
 • Käyttäjäpalautteen kerääminen ja käytettävyystestaus auttavat ymmärtämään käyttäjien kokemuksia sivustosta.

Selkeä navigointi ja hierarkia

Tehokas sivuston navigointi on tärkeä käyttäjäkokemuksen kannalta. Käyttäjän tulee löytää haluamansa sisältö helposti ja nopeasti. Sivuston hierarkia puolestaan auttaa käyttäjää hahmottamaan sivuston sisältöä ja löytämään relevantin informaation.

Sivuston navigointi

Sivuston navigointipalkin tulee olla selkeä ja yksinkertainen käyttää. Yleisesti hyvä käytäntö on sijoittaa navigointi yläreunaan tai vasemmalle sivuston layoutista riippuen. Navigaatiossa tulee myös käyttää loogista järjestystä sekä selkeitä kuvakkeita ja tekstejä. Navigointipalkkiin ei tule lisätä liikaa linkkejä, vaan keskittyä vain oleelliseen.

Sivuston hierarkia

Sivuston hierarkia tarkoittaa sivun sisällön järjestämistä tärkeysjärjestykseen. Tärkeimmät asiat tulee sijoittaa navigointipalkin kärkeen ja muut aiheet sen jälkeen loogiseen järjestykseen. Hierarkiaa voi havainnollistaa myös eri fonttien ja tekstikoon käytöllä.

“Hyvä navigointi ja hierarkia auttavat käyttäjää löytämään etsimänsä nopeasti ja vaivattomasti.”

Hyvä navigoinnin piirreEsimerkki
Selkeästi merkityt linkitEtusivuTuotteetYhteystiedot
Looginen järjestysEtusivuTuotteetPalvelutYhteystiedot
Navigoinnin sijoittaminen yläreunaan tai vasemmalle

navigointipalkki

Vähän linkkejä navigoinnissaEtusivuTuotteetYhteystiedot

Sivuston latausnopeus ja suorituskyky

Sivuston latausnopeus ja suorituskyky ovat tärkeitä käyttäjäkokemuksen kannalta. Jos sivuston latautuminen kestää liian kauan, käyttäjät saattavat turhautua ja poistua sivulta ennen kuin ovat edes nähneet sisältöä. Lisäksi sivuston hitaus voi vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen ja siten vähentää sivuston kävijämäärää.

Sivuston latausnopeuteen vaikuttaa moni tekijä, kuten kuvien koko ja määrä, tekninen toteutus ja palvelinnopeus. Sivuston optimointi on tärkeää, jotta latausnopeus pysyy hyvänä ja sivusto toimii sujuvasti.

TekijäVaikutus latausnopeuteen
Kuvien koko ja määräSuuret kuvat ja kuvien määrä hidastavat latausnopeutta
Tekninen toteutusEpäoptimaalinen koodi ja liian monimutkainen rakenne hidastavat sivustoa
PalvelinnopeusHeikko palvelinnopeus hidastaa latausnopeutta

Jotta voit optimoida sivustosi latausnopeuden, sinun tulee:

 • Minimoida kuvien koko ja määrä
 • Toteuttaa sivusto optimaalisella teknisellä rakenteella
 • Valita nopea palvelin

Kannattaa myös testata sivuston latausnopeus ja suorituskyky säännöllisesti ja tehdä tarvittavat muutokset, jotta sivusto pysyy nopeana ja toimivana. Muista myös, että nopea latausnopeus on tärkeä myös hakukonenäkyvyyden kannalta.

Selkeä navigointi ja hierarkia

Tehokas navigointi ja selkeä hierarkia ovat avainasemassa verkkosivuston käytettävyyden ja mobiilikäyttökokemuksen kannalta. Varmistaaksesi sivustosi responsiivisuuden ja mobiiliresponsiivisuuden suunnittelussa, sinun on tärkeää keskittyä saumattomaan käyttökokemukseen kaikilla laitteilla.

Kätevä navigaatiopalkki

Yksi tärkeimmistä tavoista varmistaa verkkosivuston käytettävyys on luoda selkeä ja kätevä navigaatiopalkki. Varmista, että palkki on selkeästi näkyvissä kaikilla sivuilla, ja että se sisältää tärkeimmät linkit sivustosi kategorioihin ja tärkeisiin sivuihin.

Linkkien järjestys

Linkkien järjestys navigaatiopalkissa ja muilla sivuilla tulisi heijastaa sivuston hierarkiaa. Tärkeimmät linkit tulisi sijoittaa ensin ja vähemmän tärkeät linkit myöhemmin.

Looginen hierarkia

Sivustosi yleinen hierarkia tulisi olla selkeä ja looginen. Organisoi sivustosi kategoriat ja alakategoriat loogisesti, jotta käyttäjät voivat helposti löytää etsimänsä tiedon.

Mobiiliresponsiivisuus

Mobiiliresponsiivisuus on välttämätöntä varmistaaksesi verkkosivustosi käytettävyyden mobiililaitteilla. Huolehdi siitä, että sivustosi mukautuu eri kokoisiin näyttöihin automaattisesti, ja että navigointi on edelleen helppoa ja saumatonta.

Käytettävyystestaus ja käyttäjäpalautteen kerääminen

Käytettävyystestaus ja käyttäjäpalautteen kerääminen ovat olennaisia askelia verkkosivuston käytettävyyden parantamisessa. Tässä osassa käymme läpi, miten voit testata sivustosi käytettävyyttä ja kerätä tehokkaasti käyttäjäpalautetta.

Käytettävyystestaus

Käytettävyystestaus auttaa sinua ymmärtämään, miten käyttäjät kokevat sivustosi ja miten he käyttävät sitä. Tämä tieto auttaa sinua tunnistamaan ongelmakohdat ja parantamaan sivustosi käytettävyyttä.

Voit toteuttaa käytettävyystestauksen esimerkiksi kutsuen testikäyttäjiä käyttämään sivustoasi ja antamaan siitä palautetta. Voit myös käyttää verkkotyökaluja, kuten Hotjaria tai Google Analyticsin käytettävyyden seurantaa, jotka auttavat sinua seuraamaan käyttäjien käyttäytymistä sivustollasi.

Käyttäjäpalautteen kerääminen

Käyttäjäpalautteen kerääminen auttaa sinua ymmärtämään, miten käyttäjät kokevat sivustosi ja antamaan sinulle arvokasta tietoa siitä, miten voit parantaa sivustosi käytettävyyttä. On tärkeää kerätä palautetta sekä positiivisista että negatiivisista käyttäjäkokemuksista.

Voit kerätä käyttäjäpalautetta esimerkiksi lomakkeiden, chattien tai kyselyiden avulla. On myös hyödyllistä seurata sosiaalisen median kommentteja ja arvosteluja, jotka voivat antaa hyvää palautetta sivustosi käytettävyydestä.

Sisältösivujen selkeys ja informatiivisuus

Sisällön selkeys ja informatiivisuus ovat kaksi tärkeää tekijää verkkosivuston käytettävyydessä. Kun käyttäjä saapuu sivustollesi, hänen tulisi löytää etsimänsä tieto helposti ja nopeasti. Tässä osassa annamme vinkkejä, joilla voit luoda sisältösivuja, jotka ovat selkeitä ja informatiivisia.

1. Suunnittele sisältösivun rakenne

Ennen sisältötekstin kirjoittamista on hyvä miettiä, millainen rakenne sivulla tulee olemaan. Suunnittele selkeästi, mitkä ovat pääotsikot ja mikä on niiden hierarkia. Näin käyttäjä voi helposti hahmottaa sivun rakenteen ja löytää etsimänsä tiedon nopeasti. Erityisesti pitkillä sivuilla on tärkeää, että kävijä voi helposti siirtyä haluamansa kohdan.

2. Kirjoita selkeästi ja informatiivisesti

Kun kirjoitat sisältötekstiä, pidä mielessä että käyttäjän tulisi ymmärtää teksti ilman turhia selityksiä. Vältä liian teknisiä termejä ja käytä helppoa kieltä. Käytä lyhyitä kappaleita ja otsikoita, jotta käyttäjä voi skannata tekstin nopeasti. Kuvien ja videoiden lisääminen voi myös auttaa käyttäjää ymmärtämään tekstiä paremmin.

3. Käytä taulukoita ja listoja

Taulukot ja listat ovat hyödyllisiä sisällön jäsentelemiseen ja selkeyttämiseen. Jos sinulla on vertailtavaa tietoa, taulukko voi olla paras tapa esittää se. Listat puolestaan auttavat käyttäjää hahmottamaan sisällön nopeasti.

Sisällön selkeysInformatiivisuusSisältösivujen rakenne
Selkeät otsikot ja väliotsikotHelppo ymmärtää sisältö ilman turhia selityksiäKäyttäjä voi helposti hahmottaa sivun rakenteen
Kuvien ja videoiden käyttö sisällössäKattava tieto käyttäjän tarpeisiin nähdenKävijä voi helposti siirtyä haluamaansa kohtaan
Lyhyet kappaleet ja otsikot  

4. Testaa sisältösivujen käytettävyys

Ennen sisältösivujen julkaisemista on hyvä testata niiden käytettävyyttä. Voit pyytää kollegoiltasi tai ystäviltäsi testaamaan sivua ja antamaan palautetta sen rakenteesta ja sisällöstä. Tämä auttaa sinua varmistamaan, että sivut ovat helppokäyttöisiä ja informatiivisia.

Sisällön luettavuus ja visuaalinen houkuttelevuus

Tekstin luettavuus ja visuaalinen houkuttelevuus vaikuttavat merkittävästi käyttäjäkokemukseen. On tärkeää käyttää fontteja ja värimaailmaa, jotka ovat helposti luettavissa ja sopivat sivuston tyyliin.

Fontin valinta

Fontin valinta vaikuttaa suoraan tekstin luettavuuteen. Valitse fontti, joka on helposti luettavissa ja sopii sivuston tyyliin. Suosittelemme Arialia, Verdanaa tai Helveticaa.

Tekstin koko ja väri

Tekstin koon tulee olla riittävän suuri, jotta se on helposti luettavissa. Suosittelemme käyttämään vähintään 16px kokoista tekstiä. Tekstin värin tulee olla kontrastiltaan sopiva taustaväriin nähden, jotta se on selkeästi luettavissa.

Visuaalinen houkuttelevuus

Sivuston visuaalinen ilme vaikuttaa myös käyttäjäkokemukseen. Käytä kuvia ja muita graafisia elementtejä harkiten ja tyylikkäästi. Älä ylikuormita sivustoa turhilla kuvilla. Tärkeintä on, että sivusto näyttää tyylikkäältä ja helposti luettavalta.

“Hyvä teksti on selkeää ja helppolukuista.”

Käyttäjäystävälliset lomakkeet ja toiminnot

Lomakkeet ovat usein tärkeä osa verkkosivustoa, sillä ne mahdollistavat esimerkiksi tilauksen tai yhteydenoton tekemisen sivuston kautta. Käyttäjäystävällisten lomakkeiden suunnittelu on tärkeää, jotta käyttäjän olisi helppo täyttää lomake ja lähettää se.

Lomakkeiden suunnittelu

Lomakkeen suunnittelussa tulee huomioida käyttäjäystävällisyys ja selkeys. Seuraavassa muutamia vinkkejä lomakkeen suunnittelua varten:

 • Pidä lomake lyhyenä ja ytimekkäänä.
 • Vältä turhia kenttiä ja kysymyksiä.
 • Järjestä kentät loogisesti ja houkuttelevasti.
 • Käytä selkeitä ohjeistuksia ja selventäviä tekstejä.
 • Varmista, että lomakkeen lähettäminen on helppoa ja nopeaa.

Toimintojen testaaminen

Ennen lomakkeen julkaisemista tulee varmistaa sen toimivuus ja käytettävyys testaamalla lomaketta eri tilanteissa ja eri laitteilla. Lomakkeen testaaminen sisältää funktionaalisen testauksen, jossa varmistetaan että lomake toimii oikein, ja käytettävyystestauksen, joka mittaa kuinka helppoa lomakkeen käyttäminen on.

Toimintojen optimointi

Jotta lomake toimisi mahdollisimman hyvin, tulee toimintoja optimoida sivustolla. Esimerkiksi:

 • Varmista, että lomakkeen tiedot tallennetaan oikein tietokantaan.
 • Varmista, että käyttäjille annetaan selkeät ohjeet lomakkeen täyttämiseen.
 • Varmista, että lomakkeessa on selkeä painike, jolla lomake voidaan lähettää.

Yhteenveto

Hyvin suunnitellut lomakkeet ja toiminnot ovat tärkeä osa verkkosivuston käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta. Muista suunnitella lomakkeet käyttäjäystävällisiksi, testata toiminnot ennen julkaisua ja optimoida lomakkeiden toimintoja sivustolla.

Johtopäätös

Oppaamme päättyy tähän. Toivottavasti olet saanut arvokasta tietoa ja ideoita verkkosivustosi käytettävyyden parantamiseen. Muistaettä käytettävyys on jatkuva prosessijoten seuraa sivustosi suorituskykyä ja kuuntele käyttäjäpalautetta jatkuvasti. Onnea verkkosivustosi kehittämisessä!

Usein kysyttyä

Verkkosivuston käytettävyys on tärkeää, koska se vaikuttaa käyttäjäkokemukseen ja kävijöiden sitoutumiseen sivustolle. Hyvä käytettävyys helpottaa sivustolla navigointia, löydettävyyttä ja toimintojen suorittamista, mikä puolestaan lisää sivuston tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

Voit parantaa verkkosivustosi käytettävyyttä monin eri tavoin. Muutamia vinkkejä ovat: selkeä navigointi ja hierarkia, nopea latausnopeus ja suorituskyky, responsiivinen suunnittelu ja mobiilikäyttökokemus, käytettävyytestaus ja käyttäjäpalautteen kerääminen, selkeät ja informatiiviset sisältösivut, tekstin luettavuus ja visuaalinen houkuttelevuus, sekä käyttäjäystävälliset lomakkeet ja toiminnot.

Responsiivinen suunnittelu on tärkeää, koska yhä useammat käyttäjät käyttävät verkkosivustoja mobiililaitteilla. Responsiivinen suunnittelu varmistaa, että sivustosi näyttää ja toimii hyvin erilaisilla mobiililaitteilla, tarjoten paremman käyttökokemuksen kaikille kävijöille.

Käytettävyystestaus ja käyttäjäpalautteen kerääminen auttavat sinua ymmärtämään, miten käyttäjät kokevat sivustosi. Näiden menetelmien avulla voit tunnistaa käytettävyysongelmia ja tehdä tarvittavia parannuksia, mikä johtaa parempaan käyttäjäkokemukseen ja tyytyväisiin kävijöihin.

Voit parantaa sisältösivujesi selkeyttä ja informatiivisuutta luomalla loogisen rakenteen, käyttämällä selkeitä otsikoita, kappalejakoja ja luettelomerkkejä. Varmista, että tärkeät tiedot ovat helposti löydettävissä ja tarjoa lukijoille hyödyllistä ja relevanttia sisältöä.

Voit parantaa tekstin luettavuutta ja visuaalista houkuttelevuutta valitsemalla sopivan fontin ja värimaailman. Käytä riittävän suurta fonttikokoa ja kontrastia, jotta teksti on helppolukuista. Lisää visuaalista kiinnostavuutta kuvilla, grafiikoilla ja visuaalisilla elementeillä, jotka tukevat sivustosi viestiä.

Käyttäjäystävälliset lomakkeet ja toiminnot ovat selkeitä, helppokäyttöisiä ja tehokkaita. Varmista, että lomakkeiden kentät ovat selkeästi merkittyjä ja lyhyitä. Tarjoa selkeitä ohjeita ja virheviestejä. Lisäksi, minimoi tarvittava tietojen syöttö ja tarjoa hyödyllisiä toimintoja, kuten automaattista täydentämistä tai tallennettujen tietojen käyttöä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä - me olemme valmiina auttamaan sinua matkallasi kohti menestystä!

OTA YHTEYTTÄ!AJANVARAUS ZOOM-TAPAAMISEEN

Blogikirjoituksia