Cahtbotin hyödyt yritykselle

Chatbotin Hyödyt Yrityksille: Opas & Vinkit

Chatbotit ovat tärkeä osa nykyaikaista asiakaspalvelua. Ne auttavat yrityksiä monella tavalla. Tämä opas kertoo, kuinka chatbot parantaa asiakaspalvelua, tehostaa myyntiä ja vahvistaa tiimityötä.

Opas selvittää, miten chatbotit toimivat ja mitkä ovat niiden hyödyt. Pääsemme tutustumaan erilaisiin chatbotteihin ja siihen, mitä niillä voi saavuttaa liiketoiminnassa. Annamme myös vinkkejä chatbotin käyttöönottoon. Lopuksi pohdimme chatbottien tulevaisuutta ja mahdollisuuksia.1Chatbot on kuin älykäs avustaja, joka keskustelee ihmisten kanssa verkossa. Se tekee yrityksen asiakaskokemuksesta paremman tarjoamalla nopeaa palvelua. Chatbot voi keskustella asiakkaiden kanssa erilaisilla kanavilla.

Kategorioihin kuuluvat käsikirjoitetut, älykkäät ja hybridibotit. Esimerkiksi OP:n Opotti on tekoälyä hyödyntävä chatbot.2Yritykset voivat hyödyntää chatbotteja monin tavoin. Ne tehostavat asiakaspalvelua ja vastaavat yleisiin kysymyksiin milloin tahansa. Chatbotit myös auttavat myynnissä ehdottamalla tuotteita asiakkaille.

Ne ovat hyödyksi myös markkinoinnissa sekä rekrytoinnissa, keräämällä tietoa työnhakijoista. Chatbotit ovat 24/7 saatavilla auttamaan asiakkaita.2Chatbotien käyttöönotto säästää aikaa ja rahaa yrityksiltä. Ne hoitavat rutiinitöitä tehokkaasti, vapauttaen aikaa muuhun. Chatbot voi myös kasvattaa lisämyyntiä esittelemällä asiakkaille sopivia tuotteita.

Yhdistettynä livechattiin, chatbotin voima moninkertaistuu. Yritykset voivat palvella asiakkaita entistä paremmin ja nopeammin.1Chatbotit sopivat moniin tehtäviin. Ne voivat vastata kysymyksiin, viihdyttää asiakkaita tai toimia asiantuntijoina. Vaikka chatbotit ovat hyödyllisiä, ne eivät kuitenkaan korvaa ihmisiä kaikissa tilanteissa.

Monimutkaisissa kysymyksissä tai empatian tarpeessa, ihmistä tarvitaan. Molemmat, chatbotit ja ihmiset, ovat tärkeitä oikeassa kontekstissa.1Monia erilaisia ohjelmistoja on tarjolla chatbottien kehittämiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita Chatbot.com ja Landbot. Ne sopivat hyvin erikokoisille yrityksille, ja niiden käyttäminen ei vaadi koodaustaitoja.

Isommissakin yrityksissä, CRM-ohjelmistojen kautta, chatbotit voidaan integroida osaksi liiketoimintaa. Esimerkkinä onnistuneesta chatbotin liittämisestä on Hubspot ja Salesforce.2Chatbotien tulevaisuus on innostava. Tekoälyn kehittyessä, chatbotit voivat tarjota entistä parempia asiakas-kokemuksia. Ne ymmärtävät paremmin, mitä asiakas haluaa, ja voivat tarjota personoituja ratkaisuja.

Oppimalla ihmisten kanssa, chatbot voi kehittyä jatkuvasti. Esimerkkeinä edistyneistä ohjelmistoista mainittakoon Boost.ai ja Getjenny, jotka palvelevat asiakkaita Suomessa.

2Keskeiset kohdat:

 • Chatbotit ovat tärkeitä palasia modernissa monikanavaisessa asiakaspalvelussa.1
 • Chatbot voi parantaa yrityksen asiakaspalvelua, tehostaa myyntiä ja sisäistä kommunikaatiota.1
 • Chatbotit jaetaan toteutustavan perusteella käsikirjoitettuihin, älykkäisiin ja hybridimalleihin.2
 • Chatbotit tarjoavat nopeita ratkaisuja asiakkaiden kysymyksiin ja säästävät aikaa ja rahaa.1
 • Chatbotit soveltuvat erilaisiin tehtäviin, kuten asiakaspalveluun, markkinointiin ja rekrytointiin.2

Mikä on chatbot?

Chatbot on tietokoneohjelma, joka jäljittelee ihmisten puhetta chattialustoilla. Se toimii tyypillisesti digitaalisena asiakaspalvelijana yrityksissä. Chatbotit jaetaan yleisesti käsikirjoitettuihin, älykkäisiin ja niiden yhdistelmiin.

Käsikirjoitetut chatbotit vastaavat sääntöihin perustuen valmiisiin kysymyksiin. Ne ovat tehokkaita yksinkertaisiin ongelmiin, mutta niiden osaaminen on rajoitettua.

Älykkäät chatbotit ymmärtävät paremmin ihmisten puhekieltä. Ne pystyvät käsittelemään keskustelua tavalla, joka muistuttaa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ne myös oppivat ja kehittyvät ajan mittaan.

Hybridi-chatbotit yhdistävät perinteisen ja modernin. Niissä on sekä käsikirjoitettujen chatbotien tehokkuutta että älykkäiden chatbotien joustavuutta.

“Chatbotit voivat olla hyödyllisiä monilla eri liiketoiminta-alueilla. Ne voivat auttaa asiakkaita löytämään tarvitsemansa tiedon nopeasti ja tehokkaasti, mikä parantaa asiakaskokemusta”, sanoo ChatbotExpertin toimitusjohtaja Janne Karhunen3.

Chatbotin hyödyt liiketoiminnalle

Chatbotin hyödyt liiketoiminnalle

A chatbot serving customers in a store, while a line of people waits for assistance. The bot is efficient and responsive, leaving customers satisfied and happy.

Chatbotin käyttöönotto tuo monia hyötyjä. Se tekee asiakkaiden palvelemisesta nopeaa ja helppoa. Asiakkaat ovat tyytyväisempiä saadessaan apua nopeasti. Monet haluavatkin kommunikoida yrityksen kanssa heti1.

Chatbot voi auttaa yritystä myös säästämään aikaa ja rahaa. Se hoitaa rutiinitehtäviä paljon nopeammin kuin ihmiset. Näin asiakkaiden kysymyksiin saa välittömästi vastauksen ilman, että jonot venyisivät. Työntekijät puolestaan pystyvät keskittymään vaativampiin työtehtäviin1.

Chatbotit voivat myös auttaa lisämyynnissä. Ne ehdottavat sopivia tuotteita tai palveluita asiakkaille. Tämä edistää myyntiä ja tuo lisätuloja yritykselle1.

On tärkeää muistaa, että chatbotit ovat avustavia työkaluja. Ne eivät korvaa ihmisten tarvetta aidolle ihmisvuorovaikutukselle. Siksi on tärkeä huomioida asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja mieltymykset. Jatkuvalla koulutuksella chatbotista voi saada parhaat hyödyt yritykselle1.

HyödytChatbotin tarjoamat edut
AsiakaskokemusNopeat ja helppokäyttöiset ratkaisut yleisimpiin kysymyksiin
Ajan ja rahan säästöAutomaatio vapauttaa resursseja monimutkaisempiin tehtäviin
LisämyyntiTuote- tai palvelusuositusten tarjoaminen asiakkaille

Chatbot parantaa asiakaspalvelua tehokkaasti ja säästää aikaa1

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Doloribus impedit facere autem voluptatum ducimus corporis assumenda reiciendis rem eligendi aperiam accusantium ab ullam, eaque perferendis quae iusto, dolorem distinctio culpa.

Millaisiin tehtäviin chatbotteja käytetään?

Chatbotit ovat käyttökelpoisia monissa liiketoiminnan osa-alueissa. Ne tarjoavat automaattista asiakaspalvelua. Ne myös auttavat myynnissä ja rekrytoinnissa. Näemme, miten chatbotit lisäävät yritysten arvoa.

Asiakaspalvelu

Chatbotit ovat erinomaisia vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin. Ne tekevät sen nopeasti ja tarkasti. Asiakkaat arvostavat reaaliaikaista yhteydenottoa1.

Chatbotit tarjoavat apua milloin tahansa. Ne voivat huolehtia monista tehtävistä, kuten lentojen varauksesta. Chatbotit ja livechat-yhdistelmä mahdollistavat tehokkaan asiakaspalvelun. Chatbotit hoitavat helpot asiat, jättäen monimutkaisemmat kysymykset ihmisille1.

Myynti

Chatbotit ovat hyviä myös auttamaan myynnissä. Ne tarjoavat asiakkaille lisätietoa ja suosituksia tuotteista. Monet asiakkaat pitävät chateista yhteydenottokeinona1.

Ne auttavat keräämään liidejä ja kasvattamaan myyntiä. Chatbotit ovat aina tavoitettavissa vastaamassa kysymyksiin. Ne parantavat myös asiakkaiden kokemusta1.

Rekrytointi

Rekrytoinnissa chatbotteja voi käyttää tiedonkeruuseen. Ne keräävät tietoja työnhakijoilta ja tekevät pikahaastatteluita. Tämä säästää aikaa ja auttaa löytämään sopivia hakijoita4.

Chatbotit parantavat myös hakijakokemusta. Niiden käyttö tekee yrityksestä modernin ja innovatiivisen4.

Yhteenvetona chatbotit tarjoavat paljon hyötyjä yrityksille. Ne tehostavat prosesseja ja parantavat asiakaskokemusta. Tulevaisuus näyttää valoisalta kehittyvän tekoälyn ja kielenkäsityksen takia14.

Näin saat chatbotin käyttöön

Chatbotin aloittaminen on nyt helppoa eri ohjelmistojen avulla. Valitse omaan tarpeeseesi sopiva. Monet työkalut mahdollistavat chatbotin tekemisen ilman ohjelmointitaitoa.

Ne sopivat erilaisiin projekteihin, olivat ne sitten yksinkertaisia tai monimutkaisia. Tärkeää on myös yhdistää chatbot olemassa oleviin järjestelmiin. Muista myös jatkuva kehitys ja koulutus.

69% kuluttajista odottaa voivansa käydä yrityksen kanssa keskustelua suoraan ja reaaliajassa, mikä osoittaa selkeän mieltymyksen live chat -asiakaspalvelulle1.

Chatbot voi hyödyttää yritystä monin tavoin. Se tekee asiakkaiden kanssa kommunikoinnista nopeaa ja helppoa. Tämän lisäksi se auttaa säästämään resursseja ja rahaa automatisoimalla toistuvia tehtäviä.

Chatbot voi myös auttaa lisäämään myyntiä suosittamalla tuotteita asiakkaille. Näin se tukee yrityksen myyntiponnisteluja.

Jopa 41% kuluttajista pitää chatia parhaana kanavana yrityksen tavoittamiseen1.

Erilaisia chatbotteja on eri tarkoituksiin. Ne voivat vastata kysymyksiin, hoitaa rutiineja, viihdyttää ja antaa suosituksia. Kuitenkin ne toimivat parhaiten avustajina, eivät korvaajina monimutkaisille kysymyksille.

Joskus asiakkaat kaipaavat ihmiskontaktia enemmän. Chatbotin pitää olla jatkuvassa koulutuksessa toimiakseen hyvin apuna.

Chatbotit voivat kerätä tietoja, tarjota tukea ja auttaa myynnissä5.

Oikean ohjelmiston valinta on tärkeää chatbotille. Sen avulla chatbotista saadaan enemmän irti. Kehitystyö ja koulutus ovat myös keskeisiä jatkaa.

Miltä näyttää chatbottien tulevaisuus?

Chatbottien tulevaisuus on valoisa, sillä tekoäly kehittyy nopeasti. Luonnollisen kielen ymmärtäminen paranee. Tämä tarkoittaa, että chatbotit voivat yhä paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin. Ne pystyvät tarjoamaan juuri sellaista apua, kuin asiakas haluaa.1

Chatbotit pystyvät myös kommunikoimaan niin kuin oikeat ihmiset. Niiden keskustelut ovat yhä luontevampia. Tämä on mahdollista, koska chatbotit voivat ymmärtää laajempia asiayhteyksiä.1

Lisäksi chatbotit oppivat jatkuvasti. Ne oppivat jokaisesta asiakaskohtaamisesta ja tulevat siten yhä paremmiksi.1

Johtopäätös

Chatbotit auttavat yrityksiä monin tavoin. Ne tekevät asiakaspalvelusta parempaa. Samalla ne auttavat tehostamaan myyntiä ja viestintää.

Chatbotit vastaavat nopeasti asiakkaiden kysymyksiin. Tällöin muut työntekijät voivat keskittyä vaikeampiin tehtäviin. Chatbotit ovat tärkeä osa tulevaisuuden asiakaspalvelua, kun tekoäly kehittyy.

Oikean chatbot-ohjelmiston valinta on tärkeää. Se pitää myös yhdistää hyvin yrityksen muihin järjestelmiin. Jatkamalla chatbotin opettamista, sen hyödyt kasvavat entisestään.678

Usein kysytyt kysymykset

Mitä chatbotit ovat?

Chatbotit ovat tietokoneohjelmia. Ne keskustelevat kuin ihmiset eri chat-alustoilla.

Miten chatbot voi hyödyttää yrityksen asiakaspalvelua?

Chatbot tekee asiakaspalvelusta parempaa. Se vastaa nopeasti asiakkaiden kysymyksiin.

Miten chatbot voi tehostaa myyntiä?

Chatbot kasvattaa myyntiä suosittelemalla tuotteita. Se auttaa asiakkaita löytämään heitä kiinnostavan tarjouksen.

Miten chatbot voi tehostaa sisäistä kommunikaatiota?

Se helpottaa työntekijöiden välisessä viestinnässä. Chatbot tarjoaa nopeasti tietoa ja vastauksia kysymyksiin.

Millaisiin tehtäviin chatbotteja käytetään?

Käyttökohteita on monia. Ne auttavat asiakaspalvelussa, myynnissä ja rekrytoinnissa. Chatbotit vastaavat kysymyksiin ja auttavat tietojen keruussa.

Miten chatbotin käyttöönotto voidaan tehdä?

Chatbotin käyttöönotto on helppoa. Tarvitaan vain sopivia ohjelmistoja. Ne auttavat rakentamaan chatbotteja, jotka osaavat vastata älykkäästi.

Miltä näyttää chatbottien tulevaisuus?

Chatbottien tulevaisuus on kiinnostava. Heidän roolinsa kasvaa tekoälyn kehittyessä. Tarjolla on parempaa asiakaspalvelua ja räätälöityjä palveluita.

Lähdelinkit

 1. https://www.salesforce.com/fi/blog/2018/chatbot-usein-kysytyt-kysymykset.html
 2. https://www.raikasdigital.fi/parhaat-chatbotit/
 3. https://www.oracle.com/chatbots/what-is-a-chatbot/
 4. https://smilee.io/fi/mika-on-chatbot-tekoalya-vai-nappibotteja-verkkosivuille/
 5. https://www.appypie.com/chatbot/fi/rakentaja
 6. https://blog.plag.ai/fi/how-to-write-a-strong-conclusion-using-chatgpt
 7. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/496776/Fettah_Amina.pdf?sequence=2&isAllowed=y
 8. https://chat-gpt-suomi.fi/ai-chatbotit/

Ota rohkeasti yhteyttä!

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä - me olemme valmiina auttamaan sinua matkallasi kohti menestystä!

OTA YHTEYTTÄ!AJANVARAUS ZOOM-TAPAAMISEEN

Blogikirjoituksia